"Aprofitament forestal de l'apreciat castanyer, a la cara obaga del Planot."

Autor/a: Jordi Plana.