La Magestat, obra escultòrica de l'Àngel Soler, reposant al peu de una alzina monumental, tot fent camí cap a la Cellera en el dia de la seva benedicció.

Autor/a: Jordi Plana