26-09-2009
La Ruta de les Pedreres

La coincidència dels actes van servir per una banda, celebrar unes noves jornades europees del patrimoni i per altra, va ser un acte més de la quarta edició de la festa dels comerciants.

Després d'una breu introducció sobre la ruta, sortírem de la biblioteca una quinzena de persones en direcció Can Puig i Can Xacó. A partir d'aquí els racons per on passàvem són massa sovint oblidats ja sigui per desconeixença o bé perquè hi ha molta vegetació. La primera pedrera que trobem és la de l'esquei d'en Pujol, a partir d'aquest punt la ruta va faldejant la muntanya de Puigdefrou de Sud a Nord tot passant per la pedrera de lavadona, Rocaforadada, la pedrera de la font de l´Arç, la de can Vinyes, la de la Palomera i va seguint fins a Colldegria que trobem les de Can Moner. En aquest punt ja vam baixar cap al poble tot deixant de visitar la que hi ha a les Coves del Pasteral ja que anàvem justos d´horari. Des d'aquí agraïm els comerciants per l'avituallament que ens van oferir a mig camí.

També dir-vos que l´Ajuntament amb col·laboració dels Amics de l´Entorn i el Consell Comarcal de la Selva hi ha el compromís per senyalitzar aquesta ruta i fer-ne el manteniment periòdicament per tal de donar-la a conèixer. Està previst que a principis de 2010 pugui està enllestida i és senyalitzarà en forma de PR (petit recorregut) marques de franja groga i blanca.-

 

<<-- Tornar

©2009 Amics de l'Entorn